Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Tjänster

Tjänster

Träd ger många fördelar, men de är också mycket stora, tunga och komplexa organismer. Träden kräver professionell övervakning och behandling, för att säkerställa att de är friska och säkra.

Wells Trädvård hanterar detta så naturligt som möjligt. Vi använder bara utbildade trädklättrare för att utföra arbetet. Vi beskär träd på ett sätt som bevarar trädets hälsa och integritet.Why maintain trees?

To conserve trees that enhances the natural environment and bio-diversity.
To ensure trees in the urban environment enrich the “Quality of life” of future generationsNär kan ett träd vara beskuren?

Ett träd kan beskäras när grenarna blir för tunga och risken för att gå av och skadar inte bara träd utan omgivande byggnader eller människor. Träd kan också beskäras för att stimulera ny tillväxt eller skapa mer ljus.
Standard trädvård innebär att torra,sjuka,farliga,svaga,korsande,skavande och felplacerade grenar avlägsnas.Reducering

Reducering innebär att genom beskärning förminskar hela trädkronan utan att förlora trädkronans naturliga form och utan att tillfoga trädet stora sårytor. Metoden innebär ett relativt stort ingrepp på trädet och bör endast utföras av kunniga inom området trädvård.Avlastning

Avlastning innebär att man genom att avlägsna och korta mindre grenar kan delar av eller hela trädkronor avlastas. Beskärning minskar riskerna med trädet då man minskar vindfång och tyngd och därmed belastningen på de svaga punkternaUppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning innebär när unga nyplanterade träd beskärs efter etablering i uppbyggande syfte dvs trädets grenarkitektur föbättras. Denna försiktiga korrigering av kronan bör göras årligen under 10 år.Uppstammning

Uppstammning innebär att man lyfter kronan något genom att avlägsna några grenvarv i kronans nedre del.När kan ett träd tas bort?

Ta bort ett träd är ett stort beslut som inte bör ta lätt på. Döda eller döende träd bör tas bort av hälsa och säkerhet. I vissa fall levande träd också bör tas bort när de stör andra träd, byggnader, vägar. Men kom ihåg det tar år och ofta decennier att ersätta ett träd.Sektionsfällning

Ibland ett träd måste tas bort / avverkas. Detta kan vara ett antal orsaker, såsom säkerhet (för människor och egendom). Avverkning ett träd i ett begränsat område kräver normalt träd att avvecklas i sektioner. Detta innebär en noggrann sänkning av grenar och timmer för att undvika skador på omgivningen.Hammling

Den minskning av de alla grenar av trädet lämnade bara stammen eller skära ned filialer till en lägre punkt för bildandet av en ny tillväxt. Hamling ökar sårbarheten för sjukdomar och missbildningar av ett träd grundläggande form. Detta bör endast användas som en sista utväg eller om trädet är i dåligt skick och har historisk betydelse.MotståndsprovKronstabilisering

Kronstabilisering innebär att två eller flera delar av trädets krona förankras i varandra i syfte att ge stod i kronan och därigenom göra krona stabilare. För träd som på ett naturligt sett utvecklat strukturella svarheter som tex,dubbla stammar med invuxen bark och spetsiga grenvinklar kan stabilisering vara ett alternativ till hård beskärning eller fällning.Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd