Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Miljövårdspolicy

Wells Trädvård arbetar för att dagens och morgondagens generationer garanteras en hälsosam och god miljö. Vi har stor insikt i att naturen har ett skyddsvärde och vår rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ansvaret att ta hand om naturen på bästa möjliga sätt. Att människors hälsa och miljön skyddas mot skador ingår i vårat dagliga arbete. Det säkerställer vi genom att endast andvända oss av utbildade medarbetare och underentreprenörer med en gedigen erfarenhet av att på bästa sätt skydda både oss själva och vår natur.


Vi vidtar de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra och motverka att vi medför skada för människan eller på miljön. I vårt dagliga arbete användas god teknisk utrustning. Att inte använda redskapen längre än nödvändigt inte heller i lägen då det inte behövs är en annan företagspolicy.


Wells Trädvård undviker att använda produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön. Vi använder oss av vegetabilisk olja för smörjning av redskap och miljövänlig bensin (Aspen) för att driva de redskap som används i vårat arbete. I det dagliga arbetet ingår även en policy att återanvända och återvinnna så mycket som möjligt.Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd