Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Kvalitetspolicy

Vi är ett företag som arbetar med trädvård i olika dimensioner och på olika nivåer. Företagets mål är att kundens förväntningar, behov och krav skall uppfyllas genom en enda entreprenör, Wells Trädvård


Detta infrias genom att vi erbjuder helhetslösningar när det gäller trädvård och trädens omgivande miljö. I alla uppdrag skall kunden känna trygghet i att arbetet sker opartiskt och med sakkunskap. Det är självklart att anställda och underentreprenörer ska ha den utbildning och de kunskaper som behövs för arbetet. Krav ställs på att varje enskild medarbetare och våra underentreprenörer uppgraderar och utbildar sig hela tiden. Utdelat ansvar och befogenheter är definierade för personal som leder och utför arbete som kan påverka kvaliteten. Genom att analysera kundens behov kan vi höja kostnadseffektiviteten för alla parter genom att "göra rätt" från början. Alla uppdrag skall utföras i samförstånd med överenskomna och/eller dokumenterade krav och önskemål. Resultatet av utfört arbete bedöms utifrån kundens uppfattade behov och förväntningar.


Viktiga mål i verksamheten är att:
• medarbetare och underentreprenörer besitter den kompetens som behövs i arbetet.
• underentreprenörer arbetar mot samma mål som Wells trädvård
• arbeta med utveckling och kvalitetsförbättring i alla dimensioner för att på bästa sätt uppfylla kundens krav men även se över vad som är bäst för miljön.
• förbättra och förnya våra mål, strategier, rutiner och metoder för att säkerställa kvaliteten inom vårat ansvarsområde.


Vi skall hos kunder, medarbetare, allmänhet och andra branchmedlemmar uppfattas som ett engagerat företag när det gäller kvalitets- och miljömedvetenhet. Vi tar ansvar för att inom området uppnå tillfredställande kvalitet med hänsyn till alla parter och sträva efter att uppnå ständiga förbättringar med stor hänsyn till vår miljö.
Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd