Wells Trädvård

Trädvård i Stockholm av professionella arborister

0704937731Beskärning Stockholm

Det finns många anledningar att beskära träd. Arborister beskär för att få friskare träd, för att göra det möjligt att gå eller åka med fordon under trädet, för att träden inte ska växa in i kablar, staket och byggnader eller för att påverka trädets utseende och estetik.

Beskärning innebär alltid öppna snittytor och färre antal löv som minskar trädets livskraft. För att störa trädet så lite som möjligt är kunskap och kompetens avgörande när trädet ska beskäras. En lyckad beskärning innebär frånvaro av röta och svampangrepp och möjliggör att trädet kan stå kvar så länge som möjligt. Mindre lyckade beskärningar kan leda till svampangrepp, röta och farligt instabila träd.

Beroende på kundens önskemål och på vad vi bedömer som lämpligt finns flera typer av trädbeskärning att välja mellan. Ibland behöver kronan reduceras. Några anledningar kan vara att ge mer solljus och bättre utsikt. Andra anledningar kan vara att öka avståndet från kronan till marken eller förbättra trädets utseende. Kronreducering och stabilisering är också ett sätt minska viktbelastningen på bärande grenar, balansera deformerade träd efter storm eller misslyckad skötsel, förhindra skador på byggnader eller annan egendom eller för att skydda stolphängda ledningar.

Ibland räcker det med att tunna ut eller rensa kronan genom att ta bort grenar som korsar varandra eller som är skadade eller döda. Uttunning sker när kunden vill öka ljusgenomsläppet men samtidigt vill behålla trädets yttre form, eller när vissa grenar behöver tas bort för att de utgör en säkerhetsrisk.

Välkommen att kontakta oss på Wells trädvård för rådgivning och kostnadsförslag. Vi verkar främst i Stockholmsnära orter som Täby, Tyresö, Solna och Nacka, men kan även ta uppdrag längre bort. Vi erbjuder också konsulttjänster såsom besiktning av träd. Vi arbetar alltid med höga krav på precision, säkerhetsutrustning och så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi forslar bort allt överblivet organiskt material och har ansvarsförsäkring. Vi har AA i kreditvärdering och är certifierade av European Treeworker, av SL för tunnel- och spårbehörighet samt av Vattenfall för elsäkerhet, skog och ledningsgator.Referenser

  • HSB Stockholm
  • Wulfert AB
  • Svenska kyrkan

Senaste Arbeten

  • Trädbeskärning i Stockholm
  • Nedtagning av Träd
  • Arboristarbete Stockholm
  • Fällning av träd